HISTORY OF THE OFSVCC / GESKIEDENIS VAN DIE OVSVMK
Received from Zouna Fonternel (Honorary Member & widow of the late Doors Fonternel, one of the founding members of the OFSVCC):

Boesmansrivier Junie 1987

Geskiedenis van die OVSVMK soos vertel deur Frans van der Westhuizen aan Zouna Fonternel:

In September 1963 neem vier veteraanmotor entoesiaste van Bloemfontein deel aan n rally na Lourenco Marques, Mosambiek. Die film Chitty Chitty Bang Bang het hulle op die gedagte gebring. Hulle was Frans van der Westhuizen, Waldie Greyvenstein, Peter Hunt en Munnik Combrink. Let wel, dit was voor die stigting van die klub. Tydens die rally besluit hulle toe om n klub te stig wanneer hulle terug is by die huis.

Eers vroeg in 1965 vind n vergadering van belangstellendes plaas in Polleys Hotel. Hulle besluit om wel n klub te stig. Let weer daarop die besluit is geneem, maar die stigting vind nog nie plaas nie.

In Maart 1965 word die klub gestig in die Shell saal bo die Saambou Gebou in Maitlandstraat.

Die presiese dag in Maart is onbekend.

Teenwoordig - Waldie Greyvenstein, Gustav de Villiers, Peter Hunt, Frans van der Westhuizen, Munnik Combrink, Doors Fonternel, Piet Bolougne, Dawid Human, Tewie Wessels, Jim Mahaffey. (Daar was nie n presensielys nie, dit is soos Frans dit onthou.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naaskrif (van Zouna, nie Frans van der Westhuizen nie)

Op Saterdag 20 Maart 1965, verskyn n berig in The Friend oor die klub se eerste rally en dit meld dat die klub ongeveer ses maande oud is.

As die klub regtig ses maande oud was, is die stigting datum mos September 1964?

Ek betwyfel dit - ek dink die verslaggewer maak n fout.

The Friend se argief is nou in the Vrystaat Argief Bewaarplek, maar geen berigte in verband met die klub voor hierdie een is te vinde nie. Fred Schnetler het ook gesoek. Ons het ook Volksblad deurgewerk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New members and visitors are most welcome.

Konstitusie OVS Veteraanmotorklub (Constitution Free State Veteran Car Club)

For further information please Contact Us
The Free State Veteran Car Club is affiliated to The Southern African Veteran and Vintage Association (SAVVA)

We maintain a close association with other clubs who share the same interests.
_____________________________

The Free State Veteran Car Club
Bloemfontein, South Africa

www.fsvcc.co.za

_____________________________